ČESKO ZAPOJENO DO SVĚTOVÉHO VÝZKUMU ÚHYNŮ VČEL

01.02.2011 18:55

Masové úhyny včel (CCD) mají vážné ekonomické důsledky pro pěstování hlavních zemědělských plodin. Tyto následky jsou vyvolány nedostatečným opylováním kultur. Zhruba 150 partnerů z 27 zemí se zapojilo do realizace projektu sledujícího důsledky CCD. V projektu má zastoupení také Česko (Výzkumný ústav rostlinné výroby – VÚRV). Projekt byl zahájen v listopadu 2008, ukončení se plánuje na listopad 2012. Další informace o projektu Coloss.(CCD, Colony Colapse Disorder)