Děkujeme:

 

Zdeňku Polákovi - za pronájem pozemku pro včelnici v Žernovníku

Jarku Zemanovi  - za dřevo na kláty a pronájem pozemku na včelnici v Lubi

Renatě Vlachové - za vynikající přípravu na testy z botaniky

Janu Hniličkovi - za pronájem pozemku pro včelnici na Žernovníku

Milamu Kašparcovi - za výrobu stojanu pro úly

Bořku Formánkovi - za výrobu nástavků

Jiřímu Kašparcovi - za dřevo na nástavky

ÚV ČSV - za podporu  při založení kroužku    

Jihomoravskému kraji - za podporu z dotačního programu "Podpora včelařství"

ÚV ČSV - za podporu 4000,- Kč po roce činnosti včelařského kroužku

OÚ Žernovník - za finanční podporu a zapůjčení místnosti pro konání schůzek v zimních měsících

OÚ Lubě - za finanční podporu