Včelařský kroužek mládeže Lubě – Žernovník

při ZO ČSV Rájec a okolí

 

pracuje od podzimu roku 2010.

Cílem VKM je seznámení mladé generace se životem včel a důležitostí včel jak pro přírodu tak I pro člověka. Členové kroužku se seznamují s ošetřováním včel v průběhu celého roku a se zpracováním včelích produktů ( medu, vosku, propolisu a pylu ). 

Kroužek včelaří s 10 včelstvy. Tato jsou umístěna po 5 včelstvech na včelnicích v obcích Žernovník a Lubě. Po větší názornost jsou tyto včelníce také vybaveny prosklenými úly. Starší členové pokud projevili zájem, byli vybaveni jedním osazeným úlem a začali včelařit na vlastních včelnicích. V současné době samostatně včelaří 5 členů kroužku. 

Kroužek má 14 členů ve věku od 10 do 18 roků. Jedná se o chlapce a dívky z obcí Lubě a Žernovník.   

Schůzky kroužku se konají jednou týdně ( čtvrtek od 18 hodin).  Svoji činnost kroužek prezentuje na různých akcích v uvedených obcích.