včelařství

ČESKO ZAPOJENO DO SVĚTOVÉHO VÝZKUMU ÚHYNŮ VČEL

01.02.2011 18:55
Masové úhyny včel (CCD) mají vážné ekonomické důsledky pro pěstování hlavních zemědělských plodin. Tyto následky jsou vyvolány nedostatečným opylováním kultur. Zhruba 150 partnerů z 27 zemí se zapojilo do realizace projektu sledujícího důsledky CCD. V projektu má zastoupení také Česko (Výzkumný...

Historie včelařství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

10.12.2010 17:44
Staří Čechové rádi pili medovinu, jak potvrzuje Kronika Dalimilova. Ve středověku se hojně vyvážely z Čech do okolních zemí med, vosk a medovina. Med se vyměňoval za sůl ve stejné váze. Včelaření se rozlišovalo na lesní a domácí.  Z lesního včelaření se musel odvádět pánům lesa poplatek ve...

historie včelařství v Evropě

10.12.2010 17:41
Nástup: Nejdříve lidé vybírali náhodně objevená divoká včelstva, kterým brali med.  Stromy s divokými včelstvy si časem začali označovat. Modernizace: Brť je vlastně zastřešený špalek s divokými včelami. Špalky s hnízdními dutinami si lidé přenášeli blíže ke svému obydlí. Díky lenosti...